Szukaj

Spawanie MIG-MAG, TIG, MMA

Spawanie metodą Mig-Mag opiera się na łączeniu elementów za pomocą łuku elektrycznego powstającego pomiędzy elektrodą topliwą i spawanym materiałem. Elektroda topliwa to drut podawany w sposób ciągły. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są osłonięte strumieniem gazu technicznego. 

Ten rodzaj spawania jest aktualnie najpowszechniej stosowaną metodą spawania. 

Podczas procesu spawania z uchwytu płynnie wysuwa się elektroda topliwa, która ulega stałemu stapianiu w łuku elektrycznym. Materiał stopionego drutu spawalniczego miesza się ze stopionym materiałem tworząc płynne jeziorko spawalnicze. Jeziorko spawalnicze tworzy trwałe złącze po oddaleniu się łuku elektrycznego. Gaz osłonowy doprowadzany jest poprzez uchwyt spawalniczy i jego dyszę gazową. Gaz osłonowy chroni roztopiony metal przed oddziaływaniem atmosfery oraz chłodzi uchwyt. Napięcie do drutu spawalniczego doprowadzane jest poprzez przewód prądowy wychodzący od źródła prądu i przekazywane za pomocą miedzianej końcówki prądowej. 

Spawanie metali i stopów Mig-Mag


Metoda spawania Mig-Mag jest techniką uniwersalną przy pomocy której można spawać różne metale i ich stopy we wszystkich pozycjach. W porównaniu do spawania elektrodami otulonymi, metoda ta ma dużo wyższą wydajność oraz relatywnie niższy koszt materiałów eksploatacyjnych używanych w procesie. Ponadto, uzyskiwane spoiny są dobrej jakości, przy możliwym zautomatyzowaniu i zmechanizowaniu metody. Przy stosowaniu metody Mig-Mag bardzo istotne są umiejętności osoby obsługującej urządzenie, i w dużej mierze od spawacza zależna jest jakość spoiny. 

Przy pomocy metody Mig-Mag można łączyć stal konstrukcyjną niestopową, niskostopową i wysokostopową, aluminium, miedź oraz inne metale nieżelazne i ich stopy. 

Obecnie spawanie przy pomocy migomatu jest stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu. 

Aplikacje MMA - spawanie

Nasza firma dysponuje spawalnią służącą również do wykonywania aplikacji MMA i TIG. 

Podczas spawania metodą MMA w uchwycie spawalniczym zamontowany zostaje pręt spoiwa służący jako elektroda. W porównaniu do innych metod w technice MMA elektroda ulega skróceniu. Zatem, aby utrzymać stałą odległość między elektrodą a jeziorkiem spawalniczym, uchwyt elektrody należy cały czas przesuwać w stronę spawanego elementu. 

Metoda TIG

W metodzie TIG, która polega na spawaniu elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego, łuk spawalniczy tworzy się między nietopliwą elektrodą wolframową a materiałem spawanym. Gaz ochronny, najczęściej argon, nie ma wpływu na proces spawalniczy. W technice tej nie ma potrzeby stosowania materiału dodatkowego.