Szukaj

Lakiernia proszkowa

Lakierownie proszkowe polega na elektrostatycznym ładowaniu i napylaniu suchych, dobrze zmielonych cząstek pigmentu i żywicy na uziemione przedmioty. Proszek znajduje się na powierzchni malowanego przedmiotu do momentu stopienia w jednorodną powłokę w wyniku działania podwyższonej temperatury panującej w piecu lakierniczym. 

Do malowania proszkowego można stosować dwa rodzaje materiałów powłokowych: termoplastyczne i termoutwardzalne. Materiały termoplastyczne tworzą powłoki, które stapiają się i płyną pod wpływem wysokiej temperatury, lecz ich struktura chemiczna nie ulega zmianie po ochłodzeniu i zastygnięciu. Drugi rodzaj materiałów stapia się po ogrzaniu, natomiast zawarte w materiałach termoutwardzalnych komponenty chemiczne, reagują, łącząc się samoistnie. Sprawia to, że gotowa powłoka termoutwardzalna ma inną strukturę chemiczną niż wyjściowa żywica. Konsekwencją tego jest lepsza stabilność i odporność na temperaturę w porównaniu do powłok termoplastycznych, ponieważ nie miękną ponownie przy podgrzewaniu. 

Proces malowania proszkowego

Rozpoczęciem procesu malowania proszkowego jest przygotowanie elementów do pokrycia farbą. Powierzchnie muszą być odtłuszczone i oczyszczone z rdzy, olejów i innych substancji zanieczyszczających. Przygotowanie powierzchni wykonuje się w szeregu komór natryskowych z użyciem różnych środków myjących. Po tym etapie następuje suszenie i wygrzewanie elementów, jako przygotowanie do aplikacji farby proszkowej. 

Aplikacja farby proszkowej odbywa się w specjalnej kabinie natryskowej, wyposażonej w system filtracji i odzysku farby. Pistolet aplikacyjny odpowiada za prawidłowe naładowanie farby proszkowej, a także kieruje jej przepływem. Ilość farby pokrywającej elementy zależy od ustawień urządzenia aplikacyjnego. Kontrolę strumienia oraz gęstości umożliwiają wymienne dysze. Pole elektrostatyczne powstaje między pistoletem, a malowanym elementem, gdzie dochodzi do kontrolowanych wyładowań elektrostatycznych, zapewniających prawidłową aplikację farby proszkowej. Ruch napylanych cząstek odbywa się zgodnie z linią pola elektrostatycznego. 

Ostatnim etapem malowania proszkowego jest utwardzanie powłoki lakierniczej przy pomocy energii cieplnej. Proces zachodzi w piecu polimeryzacyjnym, gdzie wysoka temperatura zapewnia odpowiednie utwardzenie farby. 

W naszej firmie wykonujemy malowanie dowolnych elementów o wymiarach nie przekraczających 3000 mm x 1500 mm. Dysponujemy farbami renomowanych firm. Do aplikacji farby wykorzystujemy szwajcarskie urządzenia firmy GEMA. Przygotowanie powierzchni odbywa się przy użyciu środków firmy NABU.