Szukaj

Gięcie blach

Gięcie blach jest procesem kształtowania przedmiotów polegającym na trwałym odkształceniu materiału pod wpływem siły zginającej. Proces gięcia nie narusza spójności materiału. Technologia zachowuje prostoliniowość tworzących elementów, krzywizna giętego materiału zachodzi w jego płaszczyźnie. Proces gięcie w naszej firmie wykonywany jest na zimno. Pod względem typu maszyn stosowanych do gięcia blach wyróżnia się trzy metody gięcia tj. za pomocą pras, walców i przeciągania. 

Gięcie blach na prasach krawedziowych

Nasza firma realizuje gięcie na prasach krawędziowych, które jest najczęściej stosowanym sposobem kształtowania materiałów giętych. Przy pomocy pras krawędziowych wykonuje się procesy takie jak: wyginanie i zaginanie. Gięcie na prasach pozwala otrzymać określone elementy, a także długie kształtowniki o skomplikowanych przekrojach poprzecznych, których długość dochodzi nawet do kilku metrów. Proces gięcia dzieli się na trzy fazy: gięcie sprężyste, gięcie plastyczne i dotłaczanie. Gięcie zmienia krzywiznę osi kształtowanego przedmiotu. Ważne jest, aby nie przekroczyć pewnej wartości naprężenia, ponieważ grozi to uszkodzeniem kształtowanego materiału. Wiąże się to z powstawaniem pęknięć po stronie rozciągania oraz fałd w miejscu ściskania. Pęknięcia pojawiają się po przekroczeniu krytycznej wartości promienia gięcia. Wartość ta zależna jest od plastyczności giętego materiału. Metale plastyczne, gnie się na znacznie mniejszych promieniach gięcia, niż metale twarde, przy tych samych grubościach blach. Istotne jest ponadto odpowiednie położenie linii gięcia w stosunku do kierunku walcowania. Należy pamiętać również o wadach powierzchniowych materiałów, do których zaliczamy: rysy, nierówności oraz naderwania. Podczas procesu gięcia następuje zmiana kształtu przekroju poprzecznego giętego przedmiotu. Przyczyną tego jest zwiększanie się wymiarów poprzecznych warstw ściskanych i tym samym zmniejszanie wymiarów warstw rozciąganych. Szczególnie istotne jest to przy gięciu elementów cienkościennych. Niwelację tego zjawiska uzyskuje się poprzez dodatkowe duże naprężenia rozciągające, które mają za zadanie zmniejszać wartości naprężeń w strefie ściskanej. 

Nasza firma wykonuje gięcie blach przy użyciu prasy krawędziowej Gasparni X-press 100 CNC 3000 X 100 TON. Konstrukcja maszyny zaprojektowana jest tak, aby umożliwić zaginanie elementów z dużą dokładnością i jednoczesnym zachowaniem powtarzalności kątów gięcia. Uzyskiwane przez nas produkty charakteryzują się dużą powtarzalnością. Ponadto naszą zaletą jest szybka realizacja zamówień w rozsądnej cenie.